Participatieraad Haarlemmermeer, adviesorgaan van het college

De Participatieraad Haarlemmermeer is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert.

De advisering gaat daarbij over de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

.

wat is de participatieraad?onze aandachtsgebieden

De Participatieraad Haarlemmermeer is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert.

De advisering gaat daarbij over de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

.

wat is de participatieraad?onze aandachtsgebieden