Aandachtsgebieden

De Participatieraad geeft advies over de volgende beleidsterreinen en aandachtsgebieden.

WMO 2015

1. Kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke beperking

2. Mensen met een verstandelijke beperking

3. Mensen met een psychiatrische aandoening

Jeugdwet/passend onderwijs

4. Opgroeien en opvoeden

5. Passend onderwijs

6. Jeugdzorg

Participatiewet

7. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

8. Mensen die inkomens ondersteuning nodig hebben en/of financi?le problemen hebben

Overkoepelend

9. Sociale samenhang(integratie, eigen kracht, dorps- en wijkraden), wonen, Wet Taaleis

10.Informele zorg en clientondersteuning (bijvoorbeeld mantelzorgers of vrijwilligers)