Mensen met een psychische aandoening

Een psychische aandoening (ook wel geestesziekte of psychiatrische stoornis) is een aandoening die wordt gekenmerkt door afwijkende ervaringen en gedrag. Psychische aandoeningen worden onder andere vastgesteld aan de hand van gedragsobservaties.

Psychiatrische aandoeningen kunnen tot ernstige belemmeringen leiden in het gewone leven: zelfstandig beslissingen nemen en dagelijkse taken uitvoeren kan veel moeite kosten. Sociale contacten zijn niet vanzelfsprekend. Sommigen vertonen gedrag dat voor buitenstaanders moeilijk te begrijpen is en dat soms ook voor overlast zorgt. Hierbij kan het nodig zijn dat mensen behandelingen ondergaan, soms in combinatie met medicijnen. Mensen met een psychiatrische aandoening kunnen bijvoorbeeld kampen met een psychotische stoornis (bijvoorbeeld schizofrenie), een depressie, een angststoornis, een persoonlijkheidsstoornis, een autismespectrum stoornis of een verslaving

https://haarlemmermeergemeente.nl/zorg-en-ondersteuning