Geef ons een signaal

Participatieraad Haarlemmermeer heeft uw inbreng nodig. Uw signalen kunnen door ons gebruikt worden bij de onderbouwing van argumenten en daarmee onze adviezen versterken. Of deze signalen kunnen een reden zijn voor de Participatieraad om een ongevraagd advies uit te brengen aan de college.