Opgroeien en opvoeden

Alle kinderen hebben recht op een veilige opvoeding en moeten veilig kunnen opgroeien. Meestal lukt dat thuis, met het gezin. Of met hulp van familie, vrienden of andere bekenden. Kinderen worden met veel aandacht, emotionele betrokkenheid en voldoende structuur opgevoed,

Soms lukt het ouders niet om hun kind naar wens op te voeden. Om aan dit probleem tegemoet te komen zijn er verschillende vormen van opvoedingsondersteuning beschikbaar, zoals oudercursussen, gesprekken met andere ouders, folders, opvoedingsadvies aan huis of online. Het kan ook zijn dat kinderen thuis niet veilig opgroeien, ze worden geslagen, uitgescholden, seksueel mishandeld of er is niemand die goed voor ze zorgt. In zulke gevallen kan Jeugdbescherming helpen om kinderen in de knel een veilige ontwikkeling te bieden.

https://www.socialekaarthaarlemmermeer.nl/opvoeden-en-opgroeien

Jeugdwet/ passend onderwijs

Per 1 januari 2015 is de gemeente Haarlemmermeer verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdhulp. De gemeentelijke taken zijn vastgelegd in de Jeugdwet. Die wet bepaalt dat de gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdzorg en jeugdhulp.