Kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke beperking

Kwetsbare ouderen

Verreweg de meeste ouderen blijven relatief gezond. Voor deze groep is de zorg niet anders dan voor mensen uit andere leeftijdsgroepen.

Er zijn ook ouderen die intensieve aandacht nodig hebben. Deze ouderen zijn kwetsbaar en hebben meerdere aandoeningen en beperkingen waardoor de kans op ernstige gezondheidsproblemen vergroot wordt.

Een kwetsbare oudere kan bijvoorbeeld lichamelijk of geestelijk ziek zijn, maar het kan ook zijn dat iemand zo oud is dat men niet meer voor zichzelf kan zorgen.

Kwetsbare ouderen zijn vaak afhankelijk van hulp van anderen, bijvoorbeeld van een familielid in de vorm van mantelzorg of van een professionele zorgaanbieder.

https://haarlemmermeergemeente.nl/zorg-en-ondersteuning

Mensen met een lichamelijke beperking

Ruim ??n miljoen mensen heeft een zintuigelijke (stoornissen in het zien, horen, voelen, proeven en ruiken) of lichamelijke beperking. Een deel van hen heeft hulp, ondersteuning en/of begeleiding nodig bij dagelijkse activiteiten.

De meest zichtbare beperkingen zijn de bewegingsbeperkingen waardoor mensen afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een (elektrische) rolstoel, rollator of stok. Daarnaast worden mensen met een lichamelijke beperking beperkt in activiteiten van het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan belemmeringen binnenshuis bij het naar bed gaan, bij het naar de wc gaan, zichzelf wassen of bij het aankleden of aan belemmeringen bij het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten als koken, stofzuigen en boodschappen doen.

Een persoon kan al een lichamelijke beperking hebben vanaf de geboorte. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat lichaamsdelen onvoldoende volgroeid zijn, of geheel ontbreken, of iemand wordt geboren met ?spina bifida? (een open rug). Een aangeboren lichamelijke beperking leidt in sommige gevallen tot problemen in de ontwikkeling. Daarnaast kan een lichamelijke beperking ontstaan na een ongeluk waarbij iemand bijvoorbeeld een ledemaat verliest of een dwarslaesie oploopt, of door een ziekte zoals Parkinson waardoor de motoriek van een persoon dusdanig wordt aangetast dat normaal bewegen niet meer mogelijk is.

https://haarlemmermeergemeente.nl/zorg-en-ondersteuning