Sociale samenhang

Sociale betrokkenheid of samenhang is een belangrijke eigenschap voor de leefbaarheid binnen een buurt of wijk. Sociale samenhang is de term die wordt gebruikt om de mate van verbondenheid en solidariteit binnen groepen en gemeenschappen aan te duiden.

Mensen helpen elkaar, kunnen meer hebben en voelen zich betrokken en verbonden met elkaar en de omgeving. Sociale betrokkenheid kan daarmee sterk bijdragen aan de leefbaarheid in de wijk doordat het juist problemen voorkomt.