Mensen met een verstandelijke beperking

Strikt genomen spreekt men van een verstandelijke beperking als een persoon een IQ score heeft van onder de 70. In de praktijk ligt het iets genuanceerder en wordt gesproken van een verstandelijke beperking als het IQ lager is dan 70 en daarnaast ook dat de dagelijkse zaken moeite opleveren. Denk aan het aanleren van nieuwe dingen, zelfstandig wonen, gezond leven, het verzorgen van zichzelf of de omgang met anderen. De mate waarin iemand verstandelijk beperkt is, kent verschillende niveaus.

Hoe minder de verstandelijke vermogens zijn ontwikkeld, hoe meer tijd iemand nodig heeft om een situatie te kunnen plaatsen in de betekenis van zijn of haar leefwereld.

https://haarlemmermeergemeente.nl/zorg-en-ondersteuning