Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, is er vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak moeite om een baan te vinden. In algemene termen vallen onder deze beschrijving mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap of een chronische ziekte, schoolverlaters, werkeloze ouderen, herintreders en mensen in de bijstand.

https://haarlemmermeergemeente.nl/zorg-en-ondersteuning