Passend onderwijs

In de Wet Passend Onderwijs staat dat ieder kind recht op onderwijs heeft, dat het beste aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. Dit betekent zoveel mogelijk maatwerk. Het maken van maatwerk kan heel divers zijn. Het kan gaan om ondersteuning van een kind, ondersteuning in de klas, ondersteuning in de thuissituatie en alle mogelijk denkbare combinaties hiervan.

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

http://www.passendonderwijshaarlemmermeer.nl/