Informele zorg en cliëntondersteuning

Clientondersteuning

Elke gemeente is wettelijk verplicht om onafhankelijke en deskundige cliëntondersteuning te organiseren. De cliënt heeft recht op bijstand in gesprekken met bijvoorbeeld de WMO-consulent of bij het aanvragen van een uitkering. Lang niet alle cliënten kunnen tenslotte verwoorden wat er aan de hand is. Een luisterend oor en een scherpe blik zijn essentieel om de vraag duidelijk te krijgen. De cliëntondersteuner hoort tijdens een gesprek ook wat níet gezegd wordt en ziet zaken waar een ander misschien overheen kijkt. Hij heeft ervaring in de ondersteuning van mensen met een beperking en stemt zijn communicatie af op het niveau van de cliënt en op wat die nodig heeft om de cliëntondersteuning te ontvangen.

https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/clientondersteuning

Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Gemeenten ondersteunen mantelzorgers bijvoorbeeld met (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht (respijtzorg).

https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/mantelzorg