Informele zorg en cli?ntondersteuning

Clientondersteuning

Elke gemeente is wettelijk verplicht om onafhankelijke en deskundige cli?ntondersteuning te organiseren. De cli?nt heeft recht op bijstand in gesprekken met bijvoorbeeld de WMO-consulent of bij het aanvragen van een uitkering. Lang niet alle cli?nten kunnen tenslotte verwoorden wat er aan de hand is. Een luisterend oor en een scherpe blik zijn essentieel om de vraag duidelijk te krijgen. De cli?ntondersteuner hoort tijdens een gesprek ook wat n?et gezegd wordt en ziet zaken waar een ander misschien overheen kijkt. Hij heeft ervaring in de ondersteuning van mensen met een beperking en stemt zijn communicatie af op het niveau van de cli?nt en op wat die nodig heeft om de cli?ntondersteuning te ontvangen.

https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/clientondersteuning

Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Dit kan verzorging zijn of hulp bij dagelijkse activiteiten. Gemeenten ondersteunen mantelzorgers bijvoorbeeld met (tijdelijke) overname van de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht (respijtzorg).

https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/mantelzorg