Invulling Participatieraad

De Participatieraad bestaat uit 20 leden, een ambtelijk secretaris en een onafhankelijk voorzitter. De leden en voorzitter zijn benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders. De leden kunnen afkomstig zijn van professionele of belangenorganisaties, ze nemen echter op individuele titel zitting in de Participatieraad. Als voorwaarde geldt dat zij onafhankelijk adviseren en inwoner zijn van Haarlemmermeer.

De leden houden contact met ondermeer clientenraden, belangengroeperingen en dorps- en wijkraden. Deze inbreng vanuit de praktijk zorgt er mede voor dat signalen of problemen in de Participatieraad naar voren komen.

Erik de Winter (interim voorzitter)
Ineke van Dijk (ambtelijk secretaris)

Ambtelijk secretaris

Leden

Shenai de Getrouwe
Nadine van der Maarl
Vijay Sampatsing
Marianne Bobeldijk
Aaltje Talens Ounissi
Ab Warffemius
Vacature
Jan Keessen
Nanda van Zoolingen
Bram Roelofsen
Astrid Jelierse
Ellie van Dijck
Erik de Winter
Ton van Poeteren
Erik Wels
Jose van Beurden
Henri Popelier