Invulling Participatieraad

De Participatieraad bestaat uit 20 leden, een ambtelijk secretaris en een onafhankelijk voorzitter. De leden en voorzitter zijn benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders. De leden kunnen afkomstig zijn van professionele of belangenorganisaties, ze nemen echter op individuele titel zitting in de Participatieraad. Als voorwaarde geldt dat zij onafhankelijk adviseren en inwoner zijn van Haarlemmermeer.

De leden houden contact met ondermeer cliëntenraden, belangengroeperingen en dorps- en wijkraden. Deze inbreng vanuit de praktijk zorgt er mede voor dat signalen of problemen in de Participatieraad naar voren komen.

Dhr. G. (George) Hille

Voorzitter

I. (Ineke) van Dijk

Ambtelijk secretaris

Leden

B. (Bram) Roelofsen

Aandachtsgebieden

 • Passend onderwijs
 • Mensen met een verstandelijke beperking
A. (Anne) Emde

Aandachtsgebieden

 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Mensen die inkomensondersteuning nodig hebben en/of financiële problemen hebben
N. (Nathalie) Hink

Aandachtsgebieden

 • Opgroeien en opvoeden
 • Passend onderwijs
M. (Mieke) Kramer

Aandachtsgebieden

 • Opgroeien en opvoeden
 • Passend onderwijs
A. (Assia) Naim

Aandachtsgebieden

 • Opgroeien en opvoeden
 • Jeugdzorg
N. (Nancy) Cornelisse

Aandachtsgebieden

 • Mensen met een verstandelijke beperking
A. (Astrid) Jelierse

Aandachtsgebieden

 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Mensen met een psychische aandoening
A. (Ann) Baarsen-Thiebosch

Aandachtsgebieden

 • Kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke beperking
 • Informele zorg en cliëntondersteuning
E. (Ellie) van Dijck

Aandachtsgebieden

 • Sociale samenhang (integratie, eigen kracht, dorps- en wijkraden), wonen, Wet Taaleis
 • Mensen die inkomensondersteuning nodig hebben en/of financiële problemen hebben
E. (Erik) de Winter

Aandachtsgebieden

 • Opgroeien en opvoeden
 • Mensen met een verstandelijke beperking
T. (Ton) van Poeteren

Aandachtsgebieden

 • Informele Zorg en Cliëntondersteuning
 • Kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke beperking
D. (Dick) Schaap

Aandachtsgebieden

 • Mensen met een psychiatrische aandoening
 • Mensen die inkomens ondersteuning nodig hebben en/of financiële problemen hebben
I. (Inge) Rebergen-Smit

Aandachtsgebieden

 • Mensen met een psychiatrische aandoening
 • Sociale samenhang(integratie, eigen kracht, dorps- en wijkraden)
I. (Ineke) van der Geest

Aandachtsgebieden

 • Informele zorg en clientondersteuning
 • Kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke beperking
E. (Ernst) Groot

Aandachtsgebieden

 • Kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke beperking
 • Sociale samenhang (integratie, eigen kracht, dorps- en wijkraden)
G. (Gert) van Nieuwkoop

Aandachtsgebieden

 • Passend onderwijs
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
E. (Erik) Wels

Aandachtsgebieden

 • Mensen die inkomens ondersteuning nodig hebben en/of financiële problemen hebben
 • Jeugdzorg
J. (José) van Beurden

Aandachtsgebieden

 • Jeugdzorg
 • Mensen met een Psychiatrische aandoening
H. (Henri) Popelier

Aandachtsgebieden

 • Informele zorg en clientenondersteuning (bijvoorbeeld mantelzorgers of vrijwilligers)
 • Mensen die inkomensondersteuning nodig hebben en/of financiële problemen hebben