Invulling Participatieraad

De Participatieraad bestaat uit een Beleidsvleugel, een Praktijkvleugel en een onafhankelijk voorzitter. De Beleidsvleugel en Praktijkvleugel hebben ieder tien leden. De leden en voorzitter zijn benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders. De leden kunnen afkomstig zijn van professionele of belangenorganisaties, ze nemen echter op individuele titel zitting in de Participatieraad. Als voorwaarde geldt dat zij onafhankelijk adviseren en inwoner zijn van Haarlemmermeer.

De Beleidsvleugel heeft als hoofdtaak in nauwe samenspraak met de Praktijkvleugel de advisering op het beleid te verzorgen. De Praktijkvleugel houdt contact met ondermeer cliëntenraden, belangengroeperingen en dorps- en wijkraden. Deze vleugel geeft inbreng vanuit de praktijk en zorgt er mede voor dat signalen of problemen in de Participatieraad naar voren komen. Beide vleugels hebben een vertegenwoordiging vanuit verschillende beleidsterreinen en aandachtsgebieden.

Dhr. G. (George) Hille

Voorzitter

I. (Ineke) van Dijk

Ambtelijk secretaris

Beleidsvleugel

B. (Bram) Roelofsen

Aandachtsgebieden

 • Passend onderwijs
 • Jeugdzorg
E. (Ellie) van Dijck

Aandachtsgebieden

 • Sociale samenhang (integratie, eigen kracht, dorps- en wijkraden), wonen, Wet Taaleis
 • Opvoeden en opgroeien
E. (Erik) de Winter

Aandachtsgebieden

 • Opgroeien en opvoeden
 • Mensen met een verstandelijke beperking
T. (Ton) van Poeteren

Aandachtsgebieden

 • Informele Zorg en Cliëntondersteuning
 • Kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke beperking
I. (Inge) Rebergen-Smit

Aandachtsgebieden

 • Mensen met een psychiatrische aandoening
 • Sociale samenhang(integratie, eigen kracht, dorps- en wijkraden)
E. (Erik) Wels

Aandachtsgebieden

 • Mensen die inkomens ondersteuning nodig hebben en/of financiële problemen hebben
 • Jeugdzorg
R. (Reint) Hilbrands

Aandachtsgebieden

 • Kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke beperking
 • Mensen die inkomensondersteuning nodig hebben en/of financiële problemen hebben

J. (José) van Beurden

Aandachtsgebieden

 • Mensen met een verstandelijke beperking
 • Mensen met een Psychiatrische aandoening
H. (Henri) Popelier

Aandachtsgebieden

 • Informele zorg en clientenondersteuning (bijvoorbeeld mantelzorgers of vrijwilligers)
 • Mensen met een verstandelijke beperking

Praktijkvleugel

H. (Hans) van den Boogert

Aandachtsgebieden

 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (inclusief Wajongers)
 • Arbeidsmatige dagbesteding
 • Beschut werken
 • Mensen met en verstandelijke beperking
D. (Dick) Schaap

Aandachtsgebieden

 • Mensen met een psychiatrische aandoening
 • Mensen die inkomens ondersteuning nodig hebben en/of financiële problemen hebben
D. (Doke) Toussant Raven

Aandachtsgebieden

 • Mensen met een psychiatrische aandoening
 • Mensen die inkomens ondersteuning nodig hebben en/of financiële problemen hebben
I. (Ineke) van der Geest

Aandachtsgebieden

 • Informele zorg en clientondersteuning
 • Kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke beperking
E. (Ernst) Groot

Aandachtsgebieden

 • Kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke beperking
 • Sociale samenhang (integratie, eigen kracht, dorps- en wijkraden)
G. (Gert) van Nieuwkoop

Aandachtsgebieden

 • Passend onderwijs
 • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt