Invulling Participatieraad

De Participatieraad bestaat uit 20 leden, een ambtelijk secretaris en een onafhankelijk voorzitter. De leden en voorzitter zijn benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders. De leden kunnen afkomstig zijn van professionele of belangenorganisaties, ze nemen echter op individuele titel zitting in de Participatieraad. Als voorwaarde geldt dat zij onafhankelijk adviseren en inwoner zijn van Haarlemmermeer.

De leden houden contact met ondermeer clientenraden, belangengroeperingen en dorps- en wijkraden. Deze inbreng vanuit de praktijk zorgt er mede voor dat signalen of problemen in de Participatieraad naar voren komen.

Vergadering 13 november 2023
Ab Warffemius (voorzitter)
Ineke van Dijk (ambtelijk secretaris)

Ambtelijk secretaris

Leden

Erik Wels
Jose van Beurden
Henri Popelier
Bram Roelofsen
Ellie van Dijck
Erik de Winter
Astrid Jelierse
Jan Keessen
Nanda van Zoolingen
Marianne Bobeldijk
Rianne Schonhage
Aaltje Talens Ounissi
Ab Warffemius
Shenai de Getrouwe
Nadine van der Maarl
Vijay Sampatsing
Marthy Conijn
Mohammed Lazar
Ben Tiber
Marchel Verhulst