Onze werkwijze

De Participatieraad zet zich in bij de advisering op verschillende beleidsonderwerpen in de verschillende stappen van het beleidsproces: van ontwikkeling tot evaluatie.

De Participatieraad adviseert doorgaans op een beleidsonderwerp dat door het college van Burgemeester en Wethouders aan de Participatieraad wordt voorgelegd. In de meeste gevallen vindt voorafgaand aan de advisering één of meerdere consultatiegesprekken plaats. Dit betekent dat een kleiner aantal leden van de Participatieraad op het raadhuis wordt uitgenodigd om in een vroegtijdig stadium mee te denken over beleidsvorming. Voordeel van deze werkwijze is dat de Participatieraad tijdig wordt betrokken bij het onderwerp en zodoende een goede inbreng kan geven, zodat krachten verdeeld kunnen worden. Daarna volgt de officiële advisering.

De Participatieraad kan ook ongevraagd adviseren. Met het geven van ongevraagde adviezen probeert de Participatieraad thema’s die voor de inwoners van Haarlemmermeer belangrijk zijn op de gemeentelijke beleidsagenda te krijgen.