Categorie: Aandachtsgebieden

Informele zorg en cli?ntondersteuning

< ALLE AANDACHTSGEBIEDEN Informele zorg en cli?ntondersteuning Clientondersteuning Elke gemeente is wettelijk verplicht om onafhankelijke en deskundige cli?ntondersteuning te organiseren. De cli?nt heeft recht op bijstand in gesprekken met bijvoorbeeld de WMO-consulent of bij het aanvragen van een uitkering. Lang niet alle cli?nten kunnen tenslotte verwoorden wat er aan de hand is. Een luisterend oor [...]
Read More

Sociale samenhang

< ALLE AANDACHTSGEBIEDEN Sociale samenhang Sociale betrokkenheid of samenhang is een belangrijke eigenschap voor de leefbaarheid binnen een buurt of wijk. Sociale samenhang is de term die wordt gebruikt om de mate van verbondenheid en solidariteit binnen groepen en gemeenschappen aan te duiden. Mensen helpen elkaar, kunnen meer hebben en voelen zich betrokken en verbonden [...]
Read More

Mensen met inkomensondersteuning of financi?le problemen

< ALLE AANDACHTSGEBIEDEN Mensen met inkomensondersteuning of financi?le problemen Mensen met een laag inkomen kunnen gebruik maken van inkomensondersteunende regelingen zoals bijzondere bijstand of individuele inkomensondersteuning. Mensen die financi?le problemen hebben kunnen voor hulp aankloppen bij de gemeente, De hulp is gratis maar niet vrijblijvend en bovendien moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. https://haarlemmermeergemeente.nl/taak/schuldhulpverlening [...]
Read More

Jeugdzorg

< ALLE AANDACHTSGEBIEDEN Jeugdzorg Jeugdzorg is wat het woord zegt: zorg voor de jeugd. Zorgen dat jeugdigen veilig kunnen opgroeien. Jeugdzorgorganisaties helpen kinderen, jongeren en hun ouders daarbij. Dat kan op veel manieren: thuis of in een instelling, kort of lang, individueel of als gezin. Meestal krijgen kinderen en jongeren de hulp vrijwillig; soms besluit [...]
Read More

Passend onderwijs

< ALLE AANDACHTSGEBIEDEN Passend onderwijs In de Wet Passend Onderwijs staat dat ieder kind recht op onderwijs heeft, dat het beste aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. Dit betekent zoveel mogelijk maatwerk. Het maken van maatwerk kan heel divers zijn. Het kan gaan om ondersteuning van een kind, ondersteuning in de klas, ondersteuning in de [...]
Read More

Opgroeien en opvoeden

< ALLE AANDACHTSGEBIEDEN Opgroeien en opvoeden Alle kinderen hebben recht op een veilige opvoeding en moeten veilig kunnen opgroeien. Meestal lukt dat thuis, met het gezin. Of met hulp van familie, vrienden of andere bekenden. Kinderen worden met veel aandacht, emotionele betrokkenheid en voldoende structuur opgevoed, Soms lukt het ouders niet om hun kind naar [...]
Read More

Mensen met een psychische aandoening

< ALLE AANDACHTSGEBIEDEN Mensen met een psychische aandoening Een psychische aandoening (ook wel geestesziekte of psychiatrische stoornis) is een aandoening die wordt gekenmerkt door afwijkende ervaringen en gedrag. Psychische aandoeningen worden onder andere vastgesteld aan de hand van gedragsobservaties. Psychiatrische aandoeningen kunnen tot ernstige belemmeringen leiden in het gewone leven: zelfstandig beslissingen nemen en dagelijkse [...]
Read More

Kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke beperking

< ALLE AANDACHTSGEBIEDEN Kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke beperking Kwetsbare ouderen Verreweg de meeste ouderen blijven relatief gezond. Voor deze groep is de zorg niet anders dan voor mensen uit andere leeftijdsgroepen. Er zijn ook ouderen die intensieve aandacht nodig hebben. Deze ouderen zijn kwetsbaar en hebben meerdere aandoeningen en beperkingen waardoor de [...]
Read More